Deel deze baan

Kwaliteitscoördinator (Dienst voor het bloed)

Datum: 24-nov-2022

Plaats: Mechelen, BE

Bedrijf: Rode Kruis-Vlaanderen

Intro

Rode Kruis-Vlaanderen is een professionele organisatie waarin kwaliteit, veiligheid en efficiëntie absolute prioriteiten zijn.

Als kwaliteitscoördinator binnen de dienst Kwaliteit heb je als doel de kwaliteit van de werking van de 'Dienst voor het bloed' (DVB) te waarborgen. Je speelt een belangrijke rol in de realisatie van veilige en kwaliteitsvolle bloedproducten.

Functiebeschrijving

 • Je staat, samen met de QA Manager DVB en de kwaliteitscoördinatoren van andere diensten, in voor de instandhouding en continue verbetering van het kwaliteit management systeem (KMS) en van de kwaliteitscultuur.
 • Je bent betrokken bij de aanmaak en het onderhoud van een efficiënt KMS.
 • Je bent betrokken bij het opstellen van duidelijke procedures en procesflows en verifieert regelmatig de correcte naleving ervan.
 • Je verricht toezicht op conformiteit van de DVB activiteiten met het kwaliteitssysteem, registreert klachten en niet-conformiteiten en ziet toe op borging van corrigerende maatregelen en verbeteractiviteiten.
 • Je ondersteunt de analyse en bijsturing van de processen, mede gebaseerd op risicoanalyse.
 • Je bent mee verantwoordelijk voor de borging van de validatiestatus van de systemen en activiteiten binnen DVB.
 • Je bent nauw betrokken bij projecten gericht op continue proces- en kwaliteitsverbetering. 
 • Je zorgt voor permanente vorming en begeleiding van de medewerkers m.b.t. KMS en proceszorg. Hierbij tracht je een gedragen kwaliteitssysteemcultuur te realiseren, waar elke afwijking wordt aangegrepen als een opportuniteit tot verbetering.
 • Je zorgt mee voor de ontwikkeling en het effectief gebruik van kwaliteitsindicatoren. 
 • Je coördineert, in overleg met de QA Manager DVB, de uitvoering en opvolging van interne en externe audits.
 • Je rapporteert aan de QA Manager DVB.

Jouw profiel

 • Je bent master in de (Biomedische)Wetenschappen, Bio-ingenieur of bachelor Farmaceutische/Medische Laboratoriumtechnieken. 
 • Je hebt ervaring in document- en registratiebeheer in een kwaliteitssysteem. Aantoonbare relevante ervaring in operationele excellentie management is hierbij een meerwaarde.
 • Je bent analytisch en hebt oog voor detail.
 • Je hecht waarde aan efficiënt werken, bent oplossings- en resultaatgericht.
 • Je kan zelfstandig werken maar werkt ook graag in een team.
 • Je neemt het nodige initiatief en hebt verantwoordelijkheidszin.
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken.
 • Je hebt een uitgesproken interesse in softwaretoepassingen en courante softwarepakketten hebben voor jou weinig geheimen.
 • Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid in het Nederlands en het Engels en beschikt over noties van het Frans.

Ons aanbod

 • Een uitdagende en gevarieerde voltijdse functie, waarin je kan groeien. 
 • Een collegiale werkomgeving.
 • Een activiteit die er maatschappelijk écht toe doet;
 • Een organisatie die down-to-earth is en concrete doelstellingen nastreeft.
 • Een marktconform verloningspakket met extralegale voordelen.

Plaats van tewerkstelling

Je werklocatie situeert zich in Mechelen en Gent, waarbij verplaatsing naar de donorcentra, mobiele collecte plaatsen en collectevoorbereidingsplaatsen van toepassing is.