Junior Onderzoeker Third Pillar Research Center (doctoraatspositie)

Datum: 5 jun. 2024

Plaats: Mechelen, BE

Bedrijf: Rode Kruis-Vlaanderen

Intro

Het nieuw opgerichte Third Pillar Research Center (TPRC) van Rode Kruis-Vlaanderen heeft als doelstelling om de derde pijler op de kaart te zetten met empirisch onderzoek en zijn rol naast die van de publieke en private sector verder uit te bouwen. Als Junior Onderzoeker van TPRC draag je bij aan de uitwerking van de eerste onderzoekslijnen, en de publicatie van papers en rapporten over de derde pijler.

Functiebeschrijving

 • Je werkt mee aan de uitbouw van het Third Pillar Research Center (TPRC) van Rode Kruis-Vlaanderen;
 • Je werkt de lopende onderzoekslijnen uit en ontwikkelt zelf nieuwe onderzoekslijnen, waarvan je de inzichten combineert in een PhD, steeds met een focus op empirisch onderzoek naar de derde pijler;
 • Je volgt de literatuur nauwgezet op en verzamelt zelf data om literatuurstudies en databases op te bouwen;
 • Je onderhoudt contacten met experts binnen en buiten de organisatie;
 • Je neemt deel aan conferenties en opleidingen om jouw eigen expertise uit te bouwen en deelt inzichten uit jouw onderzoek  en publiceert populariserende teksten met als doel het centrum op de kaart te zetten;
 • Je vertegenwoordigt TPRC binnen en buiten de organisatie en je werkt mee aan het bekend maken van het centrum, zijn werkzaamheden en resultaten;
 • Je rapporteert aan de Algemeen Secretaris, en overlegt maandelijks met de Gedelegeerd Bestuurder. Jouw dagelijkse begeleider is de huidige TPRC onderzoeker.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma met de nodige statistische achtergrond (vb. economie, ingenieur, statistiek);
 • Idealiter sluit deze job onmiddellijk aan op jouw onderzoek als masterstudent;
 • Een sterk analytische geest uit zich in een grondige informatieverwerking, ook de interpretatie van statistische analyses is je bijgevolg niet vreemd. Praktische kennis en ervaring met statistische software is wenselijk, alsook de bereidheid om deze kennis en ervaring blijvend aan te scherpen;
 • Je bent communicatief sterk (zowel mondeling als schriftelijk), met een gevorderde kennis van het Engels;
 • Je kan projectmatig werken en weet zelfstandigheid en teamwork te combineren;
 • Nauwkeurigheid en orde in je werk zijn je tweede natuur. Je bent dan ook sterk in planning en organisatie;
 • Je bent contactvaardig en in staat om constructieve interne en externe contacten uit te bouwen en te onderhouden.

Ons aanbod

 • De kans om je doctoraat te behalen aan de KU Leuven met academische begeleiding van professoren, terwijl je ook waardevolle ervaring opdoet in een internationaal gerenommeerde organisatie;
 • Een inhoudelijk gevarieerde en uitdagende functie;
 • De nodige begeleiding en opleiding om je functie goed uit te oefenen;
 • Voltijdse tewerkstelling;
 • Een marktconform remuneratiepakket in functie van je ervaring.

Plaats van tewerkstelling

Hoofdkantoor Rode Kruis-Vlaanderen, 2800 Mechelen