Hoofd Interne Preventiedienst

Datum: 25 mrt. 2024

Plaats: Mechelen, BE

Bedrijf: Rode Kruis-Vlaanderen

Intro

Welzijn op het werk is een essentieel element in het beleid van Rode Kruis-Vlaanderen. Elk ongeval of incident kan heel wat menselijk leed en materiële- of milieuschade met zich meebrengen. Rode Kruis-Vlaanderen is erop gericht een hoge prioriteit te geven aan het voorkomen hiervan. Concreet richt ons beleid zich onder meer op het voorkomen van ongevallen, het bevorderen van de arbeidsveiligheid en gezondheid van onze mensen en alle betrokken derden, het voorkomen van milieuvervuiling, het creëren van een aangename werkatmosfeer voor iedereen en het aanpakken van geweld, pesterijen en ongewenst, seksueel gedrag op het werk.

Om dit beleid op actieve en dynamische manier dagdagelijks te kunnen vormgeven en opvolgen, gaan we op zoek naar een Hoofd Preventie (niveau 1).

Functiebeschrijving

Als Hoofd Interne Preventiedienst sta je de directie en het management bij op vlak van preventie, alsook voor alle werknemers van Rode Kruis-Vlaanderen. Je zal daarnaast ook instaan voor de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en alle andere preventiemaatregelen- en activiteiten. Samen met hen, sta je in voor de uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie van het beleid bepaald door het dynamisch risicobeheersingssysteem.

Concreet krijg je volgende taken toevertrouwd:

 • Je superviseert de algemene administratieve ondersteuning (opmaak agenda CPBW van onze diensten, opvolgen actiepunten, opmaak maandverslag, publicatie van agenda en goedgekeurde verslagen, bestelling eerste hulp materiaal, controle eerste hulplokalen,…).
 • Je analyseert arbeidsongevallen en stelt verbeterpunten voor. Je volgt actiepunten op en rapporteert regelmatig. Je werkt hierrond een beleid uit.
 • Je organiseert veiligheidsrondgangen en voert deze uit op alle tewerkstellingsplaatsen. Je formuleert adviezen en verbeterpunten en volgt deze op.
 • Op basis van relevante wetgeving werk je risicoanalyses, procedures, richtlijnen en opleidingen uit die ons welzijnsbeleid verder vertalen naar de praktijk.
 • Je organiseert activiteiten in het kader van het welzijnsbeleid (onthaal nieuwe medewerkers, organisatie evacuatieoefeningen,…).
 • Je staat in voor de interne communicaties met betrekking tot preventie.
 • Je hebt de leiding over het preventieteam, bestaande uit 1 medewerker.
 • Je rapporteert aan de HR Directeur.

Jouw profiel

 • Je combineert een Masterdiploma met een getuigschrift preventieadviseur niveau 1 (of bent bereid om dit getuigschrift te behalen).
 • Je hebt minimum 5 jaar ervaring als preventieadviseur in een interne dienst.
 • Je hebt bij voorkeur reeds ervaring in een leidinggevende functie. Ervaring in de brede zorgsector is een troef.
 • Je beschikt over voldoende kennis van de wetgeving inzake welzijn van werknemers en hebt de nodige kennis om alle opdrachten zoals beschreven in de Codex Welzijn op het Werk te kunnen uitvoeren.
 • Communicatief sta je sterk: je bent in staat om complexe teksten te vertalen naar heldere richtlijnen en procedures en je houdt je stakeholders steeds op de hoogte via de juiste communicatiekanalen.
 • Je werkt graag proactief en zelfstandig. Je bent een ondernemer én een teamplayer.
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en een goed begrip van het Engels.
 • Je hebt een rijbewijs B en bent bereid je te verplaatsen naar de verschillende tewerkstellingsplaatsen in Vlaanderen.

Ons aanbod

 

Je krijgt meteen een contract van onbepaalde duur.
Je verkrijgt een marktconforme brutoverloning, met daarnaast volgende extralegale voordelen:

 • Bedrijfswagen met tankkaart
 • Smartphone en mobiel abonnement
 • Groeps-en hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid tot fietslease
 • Eindejaarspremie
 • Vakantiegeld
 • Een mooi aantal vakantiedagen
 • Maaltijdcheques
 • Thuiswerkvergoeding

Plaats van tewerkstelling

Mechelen