Wim - coördinator voogden

Mijn verhaal is 19 jaar geleden gestart binnen Rode Kruis-Vlaanderen. Gedurende die periode heb ik altijd gewerkt bij Opvang Asielzoekers, maar bekleedde ik verschillende functies. Momenteel ben ik coördinator van de voogden voor niet-begeleide minderjarigen en daarnaast volg ik ook een 15-tal voogdijdossiers op. Jongeren die in België aankomen van buiten de Europese Unie zonder ouders of wettelijke voogd zijn kwetsbaar. Als voogd zorg ik ervoor dat zij met zorg ondersteund en beschermd worden binnen een wettelijk kader. Afgelopen anderhalf jaar was het door de asielcrisis een hectische periode, maar dat maakt mijn job net boeiend.

Voor ik aan de slag ging bij het Rode Kruis werkte ik in de bijzondere jeugdzorg en kinderpsychiatrie en kwam ik soms in contact met jongeren van andere culturen. Dit zorgde ervoor dat ik getriggerd werd door de vacature als nachtbegeleider in het Rode Kruisopvangcentrum in Menen. Hoewel ik toen nog niet kon terugvallen op veel ervaring, kreeg ik wel de kans om te starten. Het was dus een beetje een sprong in het duister, maar wel eentje waar ik tot op de dag van vandaag nog geen seconde spijt van heb.

"Na al die jaren ben ik nog steeds trots op mijn werkgever."

Door de jaren heen heb ik steeds onder dezelfde manager gewerkt waardoor er veel continuïteit heerst binnen onze dienst. Dit zorgde voor wederzijds vertrouwen waardoor ik ook de nodige kansen en opportuniteiten kreeg en mijn ervaring en kennis erkend worden. Dit alles maakt dat ik loyaal en trots ben op mijn werkgever, zelfs na al die jaren!